OFERTĂ DE SERVICII

consultatieSC SONOCLAR SRL cu sediul în Tecuci, înmatriculată la Reg. Comerțului sub nr. J17/1438, cod fiscal 7746556, reprezentată legal de Dr. DINU MIHAELA-GABY și  DR. DINU CONSTANTIN, medici primari specialiști medicină generală, competență în medicina de intreprindere, master în managementul medicinii muncii și având angajat medic specialist în medicina muncii, fiind acreditat ca și cabinet de medicina muncii cu număr de acreditare 1126, în calitate de prestator, ne exprimăm satisfacția de a fi solicitat firma noastră pentru serviciile care vă interesează și vă anunțăm prin prezenta, disponibilitatea noastra de a efectua urmatoarele servicii :
  • EXAMENUL MEDICAL LA ANGAJARE – la prețul de 25  lei de salariat și CONTROLUL MEDICAL PERIODIC la prețul de 20 lei de salariat,
  • SUPRAVEGHEREA CONTINUĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE A ANGAJAȚILOR  – la prețul de  _ / lună / salariat.
Supravegherea continuă presupune verificarea tuturor concediilor medicale acordate salariaților dvs. pentru a diminua fenomenul de absenteism acoperit de concediile medicale  nejustificabile (fiecare  angajat care a solicitat concediul medical va fi supus unui examen clinic obiectiv in 48 ore de la emiterea       concediului medical), precum și consultațiile medicale pentru patologia profesională sau cea legata de profesie.
In cazul lipsei de solicitare dintr-o lună în sistemul cu supravegherea
continuă a stării de sănătate a angajaților, putem oferi investigație ecografică (abdomen, cord, tiroidă, sân) și electrocardiogramă ptr personalul cu funcție de conducere sau pentru angajații desemnați de conducerea firmei dvs. în valoarea sumei lunare fixe a contractului.
SC SONOCLAR SRL
prin administrator

dr. DINU MIHAELA-GABY master medicina muncii,